Valikko Sulje

Haasteelliset hitsaustyöt pätevästi

Teemme ammattitaidolla hitsaustyöt teollisuuden ja rakennusurakoitsijoiden

Hitsaaminen, jos mikä, on puhtaasti taitolaji. Hitsaamistyön haasteellisuuteen vaikuttavat toisiinsa liitettävien kappaleiden lisäksi myös muut tekijät. Terästyö JK & JK:n Timo Kangasojan mukaan suurimmat haasteet asettaa ympäristö, jossa työ tehdään.

Ulkoiset tekijät hitsauksen haasteina

Työn vaativuutta lisäävät olosuhteet, joissa hitsataan ahtaissa paikoissa tai syttymisarkojen materiaalien läheisyydessä. Esim. vaneritehtaalla hitsatessa on huomioitava puupöly, joka voi syttyä hitsauskipinästä. Säiliöitä hitsatessa työ joudutaan usein tekemään ahtaissa olosuhteissa. Elintarviketeollisuuden kohteissa hitsatessa työn suorittajan on ehdottomasti huomioitava hygienianäkökohdat.

Siltarakenteiden hitsaus voi vaatia työskentelyä korkeissa paikoissa ja työ on tehtävä monesti yöaikaan, jolloin liikennemäärien puolesta on turvallista työskennellä. Terästyö JK & JK on tehnyt nimenomaan yötöinä sillan rakenteiden hitsauksia Destialle.

Pätevöity hitsari takaa työn laadun

Millintarkkaan työhön vaaditaan vakaan käden lisäksi rautainen ammattitaito, joka syntyy kokemuksen ja jatkuvan koulutuksen myötä.

Terästyö JK & JK:lla hitsareiden laatukoulutuksella varmistetaan virheetön laatu asiakastöissä. Viimeisin hitsareiden pätevöittäminen laatukoulutuksineen järjestettiin tämän vuoden tammikuussa. Näitä teoriaa ja käytännön harjoituksia sisältäviä koulutuksia järjestetään puolivuosittain ja niiden käytännön järjestelyistä vastaa ns. hitsauskoordinaattori. Koulutuksen jälkeen jokainen työntekijä kuinka hitsaustyöt tehdään laadukkaasti, turvallisesti ja viimeisimpien vaatimusten mukaisesti.

Vaativissa hitsaustöissä pajalla tehtävien esivalmistelujen jälkeen kappaleet lähetetään Inspectalle kuvattavaksi. Hitsaussauma tarkistetaan kuvaamalla ja tarkistusdokumentit lähetetään asiakkaalle. Tarkistusdokumentilla osoitamme, että työ on varmasti viimeisen päälle tehty ja että siihen voi luottaa.

”Laadun varmistuksella takaamme, että asiakkaalle ei pääse virheellistä tavaraa, vaan että kaikki on priimaa”, vakuuttaa Terästyö JK & JK:n Timo Kangasoja.

 

Lue referensseistämme kuinka Jypro Oy on hyödyntänyt Terästyö JK & JK:n hitsausosaamista. Siirry artikkeliin »