Valikko Sulje

Rautatiesiltatöitä Destia Rail Oy:lle

Destia Rail Oy:n työpäällikkö Mika Tuokila kertoo, että yhteistyö Terästyö JK & JK:n kanssa alkoi keväällä 2020 ja siitä lähtien on tehty yhdessä useita siltatyöprojekteja Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

Terästyö JK & JK valikoitui Destia Railin siltaurakoiden terästöiden tekijäksi laaja-alaisen osaamisensa vuoksi.

”Tiesimme, että Jyväskylästä löytyy tällainen teräsrakenneammattilainen, joka on ollut mukana monissa vaativissakin urakoissa. Heiltä löytyy runsaasti kokemusta ja osaamista meidän terästyötarpeisiimme, kuten erilaisiin hitsauksiin ja sillanlaakerin vaihtoon, joten siksi Terästyö JK & JK oli helppo valita tekijäksi meidän urakoihimme”, Mika Tuokila kertoo.

Terästöitä laajalla skaalalla useissa siltatyökohteissa

”Terästyö JK & JK on tehnyt Destia Rail Oy:lle rautatiesiltojen huolto- ja korjaustöitä Jyväskylässä, Keuruulla, Haapajärvellä. Jyväskylässä kohteina ovat olleet mm. Tervalan alikulkusilta Keljossa ja uusi Pitkälän rata Muuramessa. Pienempiä siltakohteita on ollut työn alla Kaavissa, Pohjois-Savossa. Urakoihin on kuulunut mm. sillan laakereiden vaihtoa, hiekkapuhallusta, maalausta, monipuolisia hitsaustöitä sekä korotus- ja kallistuslevyjen valmistusta ja asennusta”, Tuokila luettelee.

Mika Tuokilan mukaan vankka tietämys erilaisista teräsrakenteista, erinomainen reagointikyky ja tarkkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia siltatyöntekijöille.

”Muuramen Pitkälässä rakennettiin mm. poistettavan rautatiesillan siirtorata, mikä oli jo tiukkojen aikataulujen puolesta hyvin haastavaa, mutta sekin urakka saatiin maaliin määräajassa. Pohjois-Savon urakassa taas tarvittiin millintarkkoja teräskiiloja sillan kiskotasauksen kohottamiseen. Terästyö JK & JK valmisti pajallaan mittojen mukaiset kiilat, ja he olivat apuna asentamassa valmistamiaan teräsosia kohteessa ratakiskon ja pölkyn väliin”, Mika Tuokila kertoo.

Mikä on mielestäsi haastavaa nimenomaan liikenneinfran terästöissä?

”Teräs on materiaalina painavaa, joten jo pelkästään teräsrakenteiden liikuttelu on työlästä. Hommia tehdään rakennustelineillä, joten varsinainen työ kohteessa vaatii paljon valmistelua. Hitsauksien laadun täytyy ehdottomasti olla aina kohdallaan. Teräksen työstäminen ja hitsaus, kuten kallistuslevyjen valmistus ja asentaminen, vaatii erikoisosaamista ja tarkkuutta. Tekijöillä on oltava asianmukaiset tulityö-ja rataturvakortit, jotta työtä voidaan ylipäätään tehdä ratakohteissa. Myös hitsauspätevyydet pitää olla kunnossa, koska vaadittavat hitsausluokat vaihtuvat kohteiden mukaan”, Tuokila kuvailee ratatyön erityisvaatimuksia.

Kuinka Terästyö JK & JK on suoriutunut siltaurakoiden terästöissä?

”Terästyö JK & JK:n työnlaatu on erittäin hyvä. Lisäksi joustavuus aikataulujen suhteen ja reagointikyky ovat huippuluokkaa. Esimerkiksi, kun soitamme heille, että pääsettekö käymään kohteessa, niin monesti samana päivänä Terästyö JK & JK tulee paikalle – mielestäni tämä osoittaa erinomaista joustavuutta. Heidän nopea reagointinsa helpottaa meidän työnsuunnitteluamme”, Mika Tuokila kertoo.
30-vuotiaalla Terästyö JK & JK:lla on hyvä maine kokeneena teräsrakenteiden ammattilaisena.
”Terästyö JK & JK:lla alkaa olla nimeä jo niin paljon, että he ovat tunnettuja tekijöitä ympäri Suomen”, Destia Rail Oy:n Mika Tuokila sanoo.