Valikko Sulje

Hitsauskoordinaattori Jorma Vilander: ”hitsaustaitoa on ylläpidettävä aktiivisesti”

Teemme mm. duplex-hitsaukset ammattitaidolla.

Terästyö JK & JK:n sertifikaatti kantavien teräsrakenteiden CE-merkintään edellyttää yritykseltä hitsaustoimintojen koordinointia, josta on vastuu tehtävään nimetyllä hitsauskoordinaattorilla.

Terästyö JK & JK:n hitsauskoordinaattori Jorma Vilander on pitkän linjan metallimies – taustalta löytyy hitsaushommia yli 45 vuoden ajalta. Kokemusta hitsauksesta on karttunut aina ammattikoulusta saakka ja Vilanderilla on myöhempien opintojensa myötä kansainvälisen hitsausinsinöörin pätevyys (IWE), joka mahdollistaa hitsauskoordinaattorina toimimisen.

Hitsauskoordinaattorin tehtävät ja vastuut on määritelty standardissa SFS-EN ISO 14731. Vilanderin mukaan hänen tehtävänsä liittyvät pääasiassa pätevyyksien hallintaan ja pätevyyskokeiden järjestämiseen. Terästyö JK & JK:lla hitsareille järjestetään pätevyyskokeita 3-4 kertaa vuodessa.

”Järjestän ja valvon hitsarien pätevyyskokeita muutamissa yrityksissä. Pidän huolta, että yrityksen hitsareilla on tarvittavat pätevyydet ja että ne ovat ajan tasalla. Lisäksi autan, jos ilmenee jotain hitsaukseen liittyviä kehittämiskohteita tai haasteita. Toimin myös konsultin roolissa siinä mielessä, että pidän silmät auki millä tapaa hitsauksen käytännöt ja hitsauslaitteet kehittyvät maailmalla”, Jorma Vilander kertoo tehtävistään.

Pätevyyskokeessa koekappale hitsataan hitsausohjeen mukaan ja koekappaleelle suoritetaan vaaditut testaukset, jolla varmistetaan hitsin laatu. Arvioinnin jälkeen hyväksytysti kokeen läpäisseille hitsareille allekirjoitetaan pätevyystodistukset, joista hitsauskoordinaattori pitää kirjaa.

”Hitsaajan pätevyystodistus on voimassa 3 vuotta. Työnantajan tehtävänä on kirjata hitsaustyön suorittaminen pätevyystodistukseen puolen vuoden välein. Tällä todennetaan, että hitsaaja on tehnyt jatkuvasti hitsaustöitä ja näin ollen ylläpitänyt aktiivisesti osaamistaan”, Vilander kertoo.

Hitsausvirheet tulevat kalliiksi

”Hitsaajan pätevyystodistuksesta käytetään kansankielessä epätarkkaa nimitystä ns. luokkatodistukset, mutta tämä viittaa lähinnä siihen, kuinka hitsausjälki tarkistetaan, esim. radiograafisella kuvauksella. Minun tehtävässäni on kyse hitsareiden pätevyydestä, ei hitsausluokista”, Jorma Vilander selventää.

Terästyö JK & JK:lla on rakenteellisten hitsattujen teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien CE-sertifikaatti toteutusluokissa EXC1 ja EXC2.

”Hitsausjäljen virheettömyyden vaatimus nousee toteutusluokkien myötä. Vaatimuksiltaan haastavimmissa hitsaustöissä sallittavien hitsausvirheiden D-taso ei riitä vaan sen on oltava vähintään hyvää C-tasoa”, Vilander sanoo.

”Vaativat hitsaustyöt tulee tehdä virheettömästi, koska ne ovat kalliita korjata. Vaativissa töissä hitsauksen laadunvarmistamisen apuna toimivat yhtenäiset kirjalliset hitsausohjeet (WPS). Työ tulee suorittaa näiden ohjeiden mukaan. Hitsarin ammattitaitoa mittaa myös hitsarin joustavuus eli pystyykö hän tekemään työnsä missä tahansa olosuhteissa. Monesti sanotaan, että talvi yllätti autoilijan, mutta hyvää hitsaria ei edes talvi pääse yllättämään. Ammattitaitoinen hitsari tekee työnsä virheettömästi olosuhteista riippumatta”, Vilander linjaa.

Vilander on itse tehnyt vaativia hitsaustöitä mm. paperiteollisuuden kunnossapitotöissä – metallialalla pitkään toiminut konkari on nähnyt kaikenlaista. Opettajan työstä eläkkeelle jäätyään, hän haluaa jatkuvasti ylläpitää hitsaustaitojaan mm. hitsaamalla omaa peräkärryään ja lumiauraansa. Kädentaitojen ylläpito on Vilanderin mielestä ammattitaidon a ja o.

”Monet hitsaajat ikään kuin heittävät vapaalle, kun pätevyyskoe on tehty. Pitäisi olla siinä terässä, että pätevyyskoe menisi aina kysyttäessä heittämällä läpi ilman treenaamista. Kädentaitoja tulisi pitää jatkuvasti ajan tasalla. Eihän tikanheitossakaan voi osua jatkuvasti häränsilmään, jos ei aktiivisesti harjoittele joka päivä”, Jorma Vilander painottaa.