Valikko Sulje

Esteetön kiinteistö syntyy kevyillä muutostöillä

Invaluiskilla ja muilla teräsosilla pystytään lisäämään helposti kiinteistön esteettömyyttä.

Ovatko kiinteistönne tilat turvallisia myös liikuntarajoitteisille, näkövammaisille tai ikäihmisille? Vammaispalvelulaki velvoittaa, että liikuntarajoitteisen henkilön asunnon välittömässä läheisyydessä on tehty välttämättömät muutostyöt esteiden poistamiseksi.

Väestön ikääntyessä myös senioriasukkaat on huomioitava rakennetun ympäristön toimintojen ja tilojen suunnittelussa. Usein esteettömiksi rakennetut kiinteistöt ovat myös muidenkin kuin erityisryhmien kannalta turvallisempia.

Esteettömyyttä ja turvallisuutta pystytään luomaan helposti ja edullisesti, esim. invaluiskalla, käsijohteilla, kaiteilla ja tuulikaappien muutoksilla. Terästyö JK & JK on kokenut muutostöihin tarvittavien teräsosien valmistaja.

Tukea ja tilaa pyörätuolilla liikkumiseen

Invaluiskilla ja muilla teräsosilla pystytään lisäämään helposti kiinteistön esteettömyyttä.
Invaluiskilla ja muilla teräsosilla pystytään lisäämään helposti kiinteistön esteettömyyttä.

Vanhemmissa kiinteistöissä esteettömyyttä ei useinkaan ole huomioitu rakennusvaiheessa. Monissa viime vuosituhannella rakennetuissa kerrostaloissa hissit ovat ainoita esteettömyyttä luovia apuvälineitä. Kerrostalojen esteettömyyttä ja yhteisten tilojen turvallisuutta voidaan parantaa suhteellisen pienillä rakenteellisilla muutoksilla. Esimerkiksi ahtaiden tuulikaappien muutostyöt pystytään tekemään parissa päivässä.

Senioriasumiseen tarkoitetussa kiinteistössä yleensä vähintään pääsisäänkäynti on varustettu automaattiovella. Sisäänkäyntien muutostyöt pyörätuolikelpoisiksi voidaan toteuttaa jälkeenpäin melko kohtuullisin kustannuksin. Yleensä oviaukkoa laajennetaan ja uusitaan ovi sekä ovenkarmit. Terästyö JK & JK on luotettava tekijä, kun tarvitset ammattilaista esteettömien sisäänkäyntien muutostöihin tai automaattiovien ja tuulikaappien asennuksiin.

Käsijohteet ovat edullinen keino lisätä liikkumisen turvallisuutta kulkuväylillä, portaissa ja varastotiloissa. Helppokäyttöiset ja turvalliset teräksiset käsijohteet ovat sopivan paksuisia eikä niissä ole teräviä särmiä. Käsijohteen kiinnitysrakenne toteutetaan niin, ettei se estä käden liukumista johdetta pitkin. Julkisiin tiloihin ja käytäviin suositellaan asennettavaksi molemminpuoliset käsijohteet. Tukitankoja on tärkeä olla kohottautumista varten paikoissa, joissa henkilön on päästävä ylös pyörätuolista.

Yleensä liikuntarajoitteisella henkilöllä on käytössä kaksi pyörätuolia, toinen ulkona liikkumiseen ja toinen sisäkäyttöön. Pyörätuolien säilyttämiseen on oltava tila, mielellään sisäänkäyntien läheisyydessä. Pyörätuolivarasto voidaan toteuttaa kevyin rakentein muutostöiden yhteydessä.

Turvaa ulkotiloihin

Myös yhteisten ulkotilojen rakenteissa on hyvä huomioida liikuntarajoitteisten tarpeet. Invaluiskan valmistamisessa mitoitus ja materiaalivalinta tulee suunnitella tarkkaan. Kulkuväylälle rakennetun luiskan enimmäiskaltevuuden raja on 8 %. Useamman kuin yhden askelman kattava ns. lastenvaunuluiska ei ole riittävän turvallinen liikuntarajoitteiselle. Metallinen verkkolevy on tarpeeksi kova ja luistamaton invaluiskan materiaali ulkotiloissa. Liuskoihin tehdään yleensä vähintään 50 mm korkuinen suojareunus.

Luiskaa täydentämään rakennettujen portaiden syvyys ja etenemä pitäisi olla sopiva mm. nivelrikkoisille. Loivilla portailla vältetään nivelrikon vaara henkilöillä, joilla on jäykät polvet tai lonkat.

Ulkokalusteet, kuten mattoteline tulisi olla tarpeeksi matala pyörätuolilla käytettäväksi ja pihapenkeissä olisi hyvä olla vaihtelevia istuinkorkeuksia. Lisäksi on huomioitava myös kiinteät esteet ulkotiloissa. Jos esteitä ei voida poistaa, on rakennettava kaiteita turvaamaan liikkumista. Piha-alueilla aitojen ja porttien avulla voidaan lisätä niin näkövammaisten kuin lastenkin turvallisuutta. Ankkuroitavat aidantolpat voidaan valmistaa Terästyö JK & JK:n pajalla ja kuljettaa kalustollamme paikan päälle asennettavaksi. Teemme asennukset aina ripeästi kohteessa.

Liukastuminen maksaa aina

Talven lähestyessä on jälleen käännettävä katse piha-alueiden ja sisäänkäyntien liukkauden torjuntaan. Kiinteistönomistajan korvausvastuu on otettava vakavasti jo pelkästään taloudellisena riskinä. Pienet rakenteiden parannustyöt voivat tuoda pidemmällä aikavälillä huomattaviakin säästöjä. Pelkästään metallisten liukuesteiden, kohoraitojen ja muutaman teräskaiteen asentamisella voidaan estää moni liukastuminen sisäänkäyntien edustoilla ja muilla kulkuväylillä. Terästyö JK & JK on lisännyt usean kiinteistön esteettömyyttä valmistamalla ja asentamalla invaluiskia, käsijohteita, erikoisovia ja tuulikaappeja vuosikymmenten kokemuksella.

Luota sinäkin Terästyö JK & JK:n palveluun esteettömän kiinteistön muutostöissä. Soita minulle numeroon 040 737 7128, niin mietitään, kuinka sinun kiinteistösi turvallisuutta voitaisiin lisätä.